Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy oraz kilka południowych prowincji Finlandii i Szwecji. Wszędzie rzadko notowany, gdyż przez niektórych autorów traktowany jako synonim T. bifoveolatus Beck W Polsce ryjkowiec mało znany, wykazany z Gdyni oraz nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla głównie otwarte, suche łąki, trawiaste zbocza, miejsca ruderalne, gruzowiska i wrzosowiska. Stadia przedimaginalne i przebieg rozwoju nie są znane. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do listopada. Żerują na różnych roślinach zielnych; są spotykane również często w ściółce, wśród mchów i kęp trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Smreczyński 1929); Dolny Śląsk: rezerwat Ligota Dolna koło Gogolina (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Kuśka 1973), Kraków-Bielany (Mazur M. 1983), Ojcowski Park Narodowy (Knutelski i in. 1986); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie: góra Radostowa (Kuśka 1989c); Nizina Sandomierska (Smreczyński 1966); Beskid Zachodni (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Ciężkowice koło Tarnowa (Smreczyński 1929), okolice Tarnowa (Kuśka 1973); Polska (Smreczyński 1960b, Dieckmann 1962, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)