Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy oraz kilka południowych prowincji Finlandii i Szwecji. Wszędzie rzadko notowany, gdyż przez niektórych autorów traktowany jako synonim T. bifoveolatus Beck W Polsce ryjkowiec mało znany, wykazany z Gdyni oraz nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla głównie otwarte, suche łąki, trawiaste zbocza, miejsca ruderalne, gruzowiska i wrzosowiska. Stadia przedimaginalne i przebieg rozwoju nie są znane. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do listopada. Żerują na różnych roślinach zielnych; są spotykane również często w ściółce, wśród mchów i kęp trawy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdynia Smreczyński 1929
KFP 19 Dolny Śląsk rezerwat Ligota Dolna koło Gogolina Kuśka 1973
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Kuśka 1973
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojcowski Park Narodowy Knutelski i in. 1986
KFP 19 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 19 Góry Świętokrzyskie góra Radostowa Kuśka 1989c
KFP 19 Nizina Sandomierska Smreczyński 1966
KFP 19 Beskid Zachodni Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Wschodni Ciężkowice koło Tarnowa Smreczyński 1929
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Tarnowa Kuśka 1973
KFP 19 Polska Smreczyński 1960b, Dieckmann 1962, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992