Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych, wykazywany ponadto z Kaukazu, Wysp Kanaryjskich i Madery, zawleczony do Kanady, gdzie wyrządza szkody w uprawach truskawek. Występuje na terenach nizinnych i górzystych, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Zasiedla zarówno suche, jak i wilgotne środowiska — doliny rzek i potoków, łąki, torfowiska, solniska, wrzosowiska, nasłonecznione zbocza, skarpy, wydmy, doły kopalniane żwiru i piasku. Poławiano go od marca do listopada na roślinach zielnych, glebie pod roślinami, w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i traw. Polifag żerujący na liściach. Jako rośliny pokarmowe były notowane — jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L., koniczyna pogięta — Trifolium medium L., malina właściwa — Rubus idaeus L., świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., buk zwyczajny — Fagus sylvatica L. Rozwój dzieworodny. Generacja jednoroczna. Larwy żerują na korzeniach, dorastają na jesieni i zimują; przepoczwarczają się na wiosnę.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960, Bogucki 1974, Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. 1984, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Kuśka 1981d); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Kubicka i Nowakowski 1981); Puszcza Białowieska (Gutowski i Krzysztofiak 1988); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1881b, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Jeschke 1938, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Petryszak 1967, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Ziarkiewicz 1963, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
W Polsce ten pospolity ryjkowiec jest notowany ze wszystkich krain z wyjątkiem Podlasia, Wzgórz Trzebnickich i Sudetów Wschodnich.