Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus parallelus Seidlitz, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas z nielicznych stanowisk na Podolu, Morawach, Słowacji i Węgrzech, w Austrii, południowej Polsce oraz Turyngii. W Polsce wykazywany tylko z pięciu krain południowych. Zasiedla nasłonecznione zbocza, wapienne, gipsowe i lessowe, także wydmy piaszczyste. Niższe postacie rozwojowe i szczegóły bionomii nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano lokalnie od marca do września na roślinach zielnych, krzewach i drzewach; żerują na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami żywicielskimi są: bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., poziomka wysoka — Fragaria moschata Duch., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., bez pospolity — Syringa vulgaris L., ligustr pospolity — Ligustrum vulgare L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L. i dąb szypułkowy — Quercus robur L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.