Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus parallelus Seidlitz, 1868
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek mało znany, wykazywany dotychczas z nielicznych stanowisk na Podolu, Morawach, Słowacji i Węgrzech, w Austrii, południowej Polsce oraz Turyngii. W Polsce wykazywany tylko z pięciu krain południowych. Zasiedla nasłonecznione zbocza, wapienne, gipsowe i lessowe, także wydmy piaszczyste. Niższe postacie rozwojowe i szczegóły bionomii nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano lokalnie od marca do września na roślinach zielnych, krzewach i drzewach; żerują na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami żywicielskimi są: bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., poziomka wysoka — Fragaria moschata Duch., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., bez pospolity — Syringa vulgaris L., ligustr pospolity — Ligustrum vulgare L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L. i dąb szypułkowy — Quercus robur L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Kuntze R. 1933, Kuntze i Noskiewicz 1938, Dieckmann 1980, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1966, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski i in. 1986, Wanat 1992
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Dieckmann 1980, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Beskid Zachodni Knutelski i in. 1986
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1955, Dieckmann 1980
KFP 19 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie Petryszak 1982
KFP 19 Polska Winkler A. 1932, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 19 «Galicja» Formánek 1907, Reitter 1916, Lona 1937