Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus scabriculus (Linnaeus, 1771)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, podawany też z Danii i południowej Szwecji. W Polsce zasiedla obszary niżowe i wyżyny, znajdowany w Sudetach i Karpatach oraz ich przedgórzach. Zamieszkuje otwarte tereny piaszczyste, gliniaste i wapienne; jest spotykany w dolinach rzek, na wrzosowiskach nasłonecznionych zboczach i skarpach oraz na pobrzeżach lasu. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia; są poławiane głównie metodą pułapek glebowych oraz przesiewu ściółki, detrytusu i opadłego listowia. Brak obserwacji żerowania imagines w warunkach naturalnych; w hodowli chrząszcze wygryzały karby na liściach dębu szypułkowego — Quercus robur L., wierzby kruchej — Salix fragilis L. i wyki ptasiej — Vicia cracca L. (Dieckmann 1980). Generacja jednoroczna. Samica składa jaja w maju. Larwy żerują na korzeniach posłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun., przezimowują w glebie; przepoczwarzenie następuje w marcu-kwietniu następnego roku.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Bogucki 1974, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Iwan 1988); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Polentz 1939b, Stefek 1939); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Osuchy (Mazur M. 1992); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Herbst 1784, Gmelin 1790); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Curculio viverra Herbst