Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus spinimanus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce notowany głównie z południowej i zachodniej części kraju. Żyje w biotopach kserotermicznych. Spotykany na suchych łąkach, murawach, pastwiskach, wrzosowiskach, nasłonecznionych zboczach, murawach naskalnych i ściankach wąwozów lessowych. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: babka średnia — Plantago media L., chaber driakiewnik — Centaurea scabiosa L., poziomka wysoka — Fragaria moschata Duch., śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) Blaze i dąb szypułkowy — Quercus robur L. Rozmnaża się dzieworodnie, samce znane są tylko z południowej Francji. Generacja jednoroczna. Larwy żerują na korzeniach, zimują w glebie, poczwarki ukazują się wiosną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stachowiak P. i Baraniak 1980); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Jeschke 1938); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Wanat 1992); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze: Florianka woj. Za­mość (Tenenbaum 1918), okolice Zwierzyńca woj. Zamość (Fejfer F. 1924), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Mazur M. 1992); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Leder 1872, Kraatz 1876, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)