Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Tylodrusus) pterygomalis (Boheman in Schönherr, 1840b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii, kilku południowych prowincji Szwecji i Finlandii, wykazywany ponadto z Syberii, Kaukazu i Iranu. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty, przy czym w miarę posuwania się z południa na północ jest coraz rzadziej spotykany. Bionomia w szczegółach nie jest znana. Imagines pojawiają się w maju i zanikają na początku września. Żerują na liściach dębów, grabów, brzóz, wierzb, topoli i leszczyny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: nadl. Lidzbark (Gotwald 1968); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1882), Puszcza Kampinoska — Truskaw (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1882, Lgocki 1908, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Kazimiera Dolny nad Wisłą (Malkin B.*); Roztocze: góra Nart (Tenenbaum 1913), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Leder 1872, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Bielenin 1956, Leńkowa 1957, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Knutelski 1988); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910)