Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eustolus) cevinus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe obszary Fennoskandii, notowany także z Syberii. W Polsce rozsiedlony na całym obszarze kraju, jest najczęściej znajdowanym gatunkiem omawianego rodzaju. Pojaw postaci dojrzałych przypada na kwiecień-sierpień. Chrząszcze żerują na liściach różnych krzewów i drzew liściastych, jak brzozy, olchy, leszczyny, dęby, topole, wierzby, lipy, klony, głogi i róże. Generacja jednoroczna. Samice składają jaja w czerwcu-lipcu. Larwy żerują na korzeniach trawy kupkówki pospolitej — Dactylis glomerata L., zimują w glebie, przepoczwarczają się w końcu marca lub w kwietniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Stachowiak P. 1987b), Wolin — Dargobądz, Półwysep Przytorski i Międzywodzki (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębno — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Wagner H. 1941, Riabinin 1961, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucka-Kaster 1971, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Tenenbaum 1931, Trzebiński 1916, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1909e); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Tomków 1977, Tomków 1978, Chłodny 1978, Chłodny 1984b, Witrylak 1978, Chłodny i in. 1980, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Leńkowa 1957, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Biała Góra (Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Riabinin 1965, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b); Roztocze (Nowicki M. 1870, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: nadl. Damienice (Tomków 1977, Tomków 1978), Osuchy nad Tanwią (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Leder 1872, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Witrylak 1978, Petryszak 1982, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Cockell 1990); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Leder 1872); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)