Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eustolus) confluens Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy, na południu docierający do środkowych Włoch. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, wszędzie tam, gdzie rosną rośliny żywicielskie tego ryjkowca. Zasiedla widne lasy, suche łąki, nasłonecznione zbocza i zarośla. Generacja jednoroczna. Imagines poławiano od końca kwietnia do połowy sierpnia; żerują one na liściach żarnowca miotlastego — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., janowca skrzydlatego — Genista sagittalis L., janowca włosistego — G. pilosa L., kolcolistu zachodniego — Ulex europaeus L. oraz szczodrzeńców — Cytisus L. Samice składają jaja w lipcu. Larwy żerują na korzeniach, zimują w glebie i przepoczwarczają się w kwietniu-maju roku następnego. Błędnie wykazany z Miłosnej i Modlina (Osterloff 1882) pod nazwą P. chrysomela (Oliv.), a nie P. pulchellus Steph., jak podali M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879, Gotwald 1968); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Leńkowa 1957, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Leńkowa 1957, Wanat 1987, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Mazur M. 1992); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Kąty koło Zamościa (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Seidlitz 1875, Schilsky 1888, Horion 1951); «Prasy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1883g, Kuhnt 1912); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)