Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eustolus) impressifrons (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, notowany ponadto z Maroka i Mongolii; zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich, na pogórzu Karpat miejscami pospolity. Zamieszkuje zarówno zimne, jak i ciepłe stanowiska w lasach liściastych, dolinach rzecznych, na torfowiskach i pobrzeżach wód. Imagines pojawiają się w maju i przeżywają do sierpnia. Żerują na liściach brzóz, olsz, topól, wierzb, buków, dębów i głogów. Samica w czerwcu składa jaja, w liczbie 80-100 sztuk, w szczeliny kory gałęzi leżących na ziemi. Okres embrionalny trwa 10-14 dni. Po wylęgnięciu larwy wypadają do gleby i żerują na korzeniach do jesieni, odbywają diapauzę zimową, a wiosną przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.