Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eustolus) inustus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w Azji Środkowej, Azji Mniejszej i na Kaukazie, na zachód sięgający po Rumunię, Bułgarię i Polskę. W faunie Polski występuje jako element pontyjski, który szybko rozszerza swój areał ku zachodowi i północy. Pierwszy raz stwierdzony był w okolicy Krakowa w latach 1872-1874, następnie dopiero po 1937 roku i od tego czasu znajdowany na wyspowych stanowiskach w Puławach, Górach Pieprzowych i w okolicy Nowej Słupi, w 1956 r. pojawił się licznie w Poznaniu, a w latach 1961-1991 był znajdowany na licznych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej, Wątpliwość o występowaniu w Świętokrzyskim Parku Narodowym (Cmoluch 1980) nie ma uzasadnienia, gdyż był kilkakrotnie łowiony na tym obszarze. Bionomia poznana fragmentarycznie. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są znane. Pojaw imagines przypada na maj-paździemik. Ryjkowiec kserotermofilny, poławiany na nasłonecznionych pobrzeżach lasu i zarośli, na zboczach lessowych koło Krakowa, na wzgórzach gipsowych z warstwą roślin zielnych, zwłaszcza szałwią okręgową — Salvia verticillata L. koło Pińczowa, na krzewach i drzewach liściastych, również owocowych, na Wyżynie Lubelskiej. Według M. Mazura w Polsce żeruje na różnych gatunkach roślin z rodziny różowatych — Rosaceae, głównie na śliwie tarninie — Prunus spinosa L., różach — Rosa L. i głogach — Crataegus L. Żeruje na liściach i młodych owocach, zwłaszcza jabłoni, w Poznaniu wyrządza szkody w uprawach truskawek — Fragaria ananasa Duch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Smreczyński 1981, Szymczakowski 1965, Dieckmann 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Petryszak 1966, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Mielnik koło Siemiatycz (Szymczakowski 1965); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1939b, Smreczyński 1950, Smreczyński 1955, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Leńkowa 1957, Szymczakowski 1960, Petryszak 1966, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Petryszak 1966, Petryszak 1991, Smreczyński 1966, Cmoluch i in. 1975, Dieckmann 1980, Mazur M. 1983); Góry Świętokrzyskie (Kinelski i Szujecki 1959, Petryszak 1966, Smreczyński 1966, Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Smreczyński 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Dieckmann 1980, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Winiarska 1986, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1938b, Smreczyński 1955, Dieckmann 1980, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Koch K. 1992)