Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eustolus) pilosus (Gredler, 1866)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek europejski, występujący głównie na obszarach górzystych, w Skandynawii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce chrząszcz lokalnie, sporadycznie spotykany na niżu, pospolity w południowej części kraju, zwłaszcza na terenach wyżynnych. Zasiedla lasy liściaste, zwłaszcza ich pobrzeża. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe spotykano od kwietnia do lipca. Jako rośliny pokarmowe były wykazane w piśmiennictwie brzoza, olsza, topola, wierzba, buk, jarzębina, głóg i leszczyna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Lüllwitz 1916, Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Tomków 1978, Chłodny 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Cmoluch 1987); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Smreczyński 1932, Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Leńkowa 1957, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Leńkowa 1957, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Smreczyński 1950, Smreczyński 1966, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951, Koch K. 1992); «Śląsk» (Kraatz 1876, Letzner 1883, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Kuntze R. 1936)