Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Polydrusus) fulvicornis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony w środkowej części Europy, na Wyspach Brytyjskich oraz w Fennoskandii, gdzie dociera do skrajnych obszarów północnych, poza tym notowany z Syberii W Polsce znany głównie z obszarów górzystych skąd wzdłuż rzek schodzi na tereny nizinne. Dawna wzmianka sprzed przeszło 80 lat o występowaniu tego ryjkowca na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej nie znalazła dotąd potwierdzenia. Zamieszkuje zimne i wilgotne zbiorowiska leśne porośnięte olszami — Alnus Mill. Występuje w olesach i zabagnionych lasach łęgowych wzdłuż cieków wodnych, na bagnach i torfowiskach. Żeruje na liściach olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. na całym niżu, rzadziej w reglu dolnym, olszy szarej — A. incana (L.) Mnch. w reglu dolnym i dolinach rzecznych na niżu, nadto kosej olchy — A. viridis (Chaix) Lam. et Dc. w wilgotnych żlebach bieszczadzkich. Stadia przedimaginalne i przebieg rozwoju nie są znane. Imagines spotyka się od maja do września; w Bieszczadach samice z jajami poławiano w drugiej połowie czerwca i sierpnia (Dieckmann 1980).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.