Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek europejski, występujący od krajów śródziemnomorskich aż po 68° szer. geogr., ponadto notowany z Tunezji, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. W Polsce prawdopodobnie występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich, lecz nie obserwowany w wielu krainach. Rośliną żywicielską jest jasieniec piaskowy — Jasione montana L., na której rozwijają się larwy. Postacie dojrzałe spotykano także na kwiatach czarcikęsa łąkowego — Succisa pratensis Mnch., poziomki pospolitej — Fragaria vesca L., przelotu pospolitego — Anthyllis vulneraria L., mierznicy czarnej — Ballota nigra L., wierzbówki kiprzycy — Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. i tobołków — Thlaspi L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1866, Lentz 1879, Horion 1960); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - Szeroki Bór (Nunberg i Pawłowski 1974, Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1900, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Błażejewski 1962); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1913, Błażejewski 1962); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1943); Beskid Zachodni: Cieszyn, Strumień (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Sturm 1845, Horion 1951); «Śląsk» (Leder 1872, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)