Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Polydrusus) tereticollis (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, notowany poza tym z Syberii Zachodniej. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zasiedla lasy liściaste i mieszane. Imagines żerują na liściach, larwy na korzeniach. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki drzew, jak wierzba, topola, olsza, dąb, buk, głogi leszczyna. Pojaw postaci dojrzałych odbywa się od połowy kwietnia do sierpnia. Samica składa jaja już po dwu tygodniach od opuszczenia gleby, gdzie odbywała diapauzę zimową; proces ten trwa przez czas dłuższy, od maja do połowy lipca. Część larw starszych przepoczwarcza się w końcu września i na początku października, a część larw stadiów trzeciego i czwartego przezimowuje i przeobraża się wiosną. Stadium poczwarki trwa około czterech tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Burzyński J. 1971, Pinowska 1976); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Wagner H. 1941, Riabinin 1952, Riabinin 1958c, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Polentz 1936e, Polentz 1937d, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Chłodny 1978, Kuśka 1982, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Tenenbaum 1931, Leńkowa 1957, Nosal 1971, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1882, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1932, Riabinin 1953, Riabinin 1959, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: okolice Jagniątkowa (Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Tenenbaum 1931, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Nosal 1971, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)