Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem Pireneje oraz obszary górzyste w środkowej części Europy, wykazywany ponadto z Syberii. W Polsce notowany głównie z Sudetów i Karpat. Dawna wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku na dwu stanowiskach nizinnych (Osterloff 1882) wydaje się niewiarygodna. Informacja o występowaniu na Śląsku Dolnym (Gerhardt 1903, 1910), na podstawie jednego znaleziska, wymaga potwierdzenia nowym materiałem. Występuje w zimnych, górskich biotopach leśnych, docierając do górnej granicy lasu; w Bieszczadach łowiony w reglu dolnym i na połoninach. Spotykany od maja do sierpnia na drzewach, krzewach i roślinach zielnych. Żeruje na liściach, zeskrobując ich warstwę górną, nie naruszając strony dolnej. Bionomia słabo poznana; samice z jajami obserwowano w lipcu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.