Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Piezocnemus) paradoxus Stierlin, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Bardzo rzadko spotykany gatunek górski, zasiedlający Alpy i Karpaty Zachodnie. W Polsce dotychczas jeszcze nie stwierdzony, ale może być znaleziony w polskich Tatrach, gdyż znane są liczne stanowiska na Słowacji (z Tatr, Wielkiej Fatry i Niżnych Tatr). Zasiedla ciepłe zbocza, rumowiska z zaroślami murawy naskalne. Spotykany na trawach, roślinach zielnych i krzaczastych wierzbach. Bionomia i niższe stadia rozwojowe nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Dalla Torre K. W. v., M. [v. Emden] i F. v. Emden. 1936. Curculionidae: Brachyderinae 1. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 27 (147). 's-Gravenhage, 132 str. – F.

Hoffmann A. 1950. Coléopteres Curculionides (Premiere Partie). Faune de France, 52. Paris, 486 str., 225 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Miller L. 1859b. Eine Excursion in das Tatra-Gebirge. (Schluss.). Wien. Ent. Monatschr., Wien, 3, str. 353–366. – F, S: 8, 20. pdf icon

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków, 87 str. – F. pdf icon

Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865, str. 7–47. – F. pdf icon

Smreczyński S. 1981. Brachyderinae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 240–273, ill. – F.

Winkler A. 1932. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 12 [bez Apioninae i Peritelus Germ.]. Wien, str. 1401–1433, 1436–1520. – F.