Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scythropus mustela (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek środkowoeuropejski, rozsiedlony od Renu po Siedmiogród. W Polsce notowany głównie ze środkowej i południowej części kraju. Zamieszkuje lasy iglaste, zwłaszcza drzewostany sosnowe. Żyje głównie na sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L., rzadziej na świerku — Picea Dietr. i jodle — Abies Mill. Imago żeruje na igłach, wygryzając na nich szczerby. Samica od końca kwietnia do połowy czerwca składa jaja, po 10-50 sztuk, między dwie igły, które spaja razem wydzieliną; larwy wylęgają się po pięciu tygodniach i spadają na glebę, w którą wdrażają się i żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Cmoluch 1973b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice woj. Kalisz (Stachowiak P. 1991); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ostatni Grosz koło Częstochowy (Lgocki 1908), Czerna, Skała Kmity (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: nadl. Jędrzejów (Karczewski 1961, Karczewski 1962b), Złota Góra koło Miechowa (Petryszak 1991), Rzerzuśnia koło Miechowa (Mazur M.*); Wyżyna Lubelska: Wandzin koło Puław (Cmoluch 1973b), okolice Lublina (Machowicz-Stefaniak 1977); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Zwierzyńca (Cmoluch 1973b); Nizina Sandomierska (Kotula 1872, Viertl 1872, Knutelski i Kubisz 1993); Sudety Zachodnie: Nowa Ruda (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni: Piwniczna i Złockie koło Nowego Sącza (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Cmoluch 1973b), Krasiczyn (Knutelski i Kubisz 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1980); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Pfeil 1857, Seidlitz 1875, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886)