Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liophloeus (Liophloeodes) herbstii Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek znany głównie z Siedmiogrodu, Podola i Bukowiny, poza tym sporadycznie notowany ze Słowacji, Słowenii i z Węgier. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Dane o występowaniu w naszym kraju, oparte głównie na wzmiankach pochodzących z ubiegłego wieku, należy odnieść do któregoś innego gatunku omawianego rodzaju.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871); Dolny Śląsk (Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Wyżyna Małopolska (Pongrácz 1923); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b), Chełm (Pongrácz 1923); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Kolbe 1873); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stobiecki 1883); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Osterloff 1883); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny: Trzy Korony (Tenenbaum 1931); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Tournier 1876, Gerhardt 1890b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Dalla Torre i in. 1936); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla L. laticollis Tourn.