Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liophloeus (Liophloeodes) lentus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie na obszarach górzystych; wykazywany ze Szwajcarii, z Czechosłowacji, Polski, Węgier, Austrii, Jugosławii, Bułgarii i Rumunii. W Polsce znany z południowej części kraju, zwłaszcza z Sudetów, Karpat i ich pogórzy po dolinę Popradu i Dunajca na wschodzie. Występuje na pobrzeżach lasu i potoków, łąkach górskich i polanach śródleśnych. Poławiany od kwietnia do października na niskich roślinach zielnych. Bionomia poznana słabo. L. Dieckmann (1980) znalazł omawiany gatunek w dużej liczbie okazów w polskich Tatrach na świerząbku orzęsionym — Chaerophyllum hirsutum L.. W hodowli autor ten zauważył silne żerowanie na tej roślinie, kopulację 6 VI i 5 VII, samice z jajami 14 V, 1 VI i 5 VII, a młode świeżo wylęgnięte ukazały w kwietniu następnego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Mieszków (Letzner 1877b, Gerhardt 1890b), Wrocław (Pomorski 1984); Górny Śląsk (Letzner 1877b, Gerhardt 1890b, Smreczyński 1958, Jakuczun i Kuśka 1979, Kuśka 1982, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1958, Mazur M. 1983); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Sudety Zachodnie (Koltze 1873, Letzner 1877b, Gerhardt 1890b, Smreczyński 1958, Dieckmann 1980, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie (Smreczyński 1958, Dieckmann 1980); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Smreczyński 1958, Dieckmann 1966c, Pawłowski J. 1967, Jakuczun i Kuśka 1979, Stachowiak P. 1980, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Łomnicki M.A. 1886); Bieszczady (Starzyk J.R. i Kosior 1985); Pieniny (Smreczyński 1958, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1958, Starzyk J.R. 1971c, Jakuczun i Kuśka 1979, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Horion 1960b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1890b, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1951); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1966, Smreczyński 1981, Dieckmann 1980); «Podkarpacie» (Smreczyński 1966); «Sudety» (Smreczyński 1966, Koch K. 1992); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)