Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sciaphobus (Neosciaphobus) rubi (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowo-wschodniej części Europy, na zachód docierający do Węgier, Moraw, południowej Polski, Saksonii i Turyngii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk położonych w siedmiu krainach. Zasiedla suche nasłonecznione zbocza, zarośla, zręby, miedze. Żeruje na niskich krzewach, zwłaszcza na malinie właściwej — Rubus idaeus L. i jeżynie popielicy — Rubus caesius L. Bionomia i jego cykl rozwojowy nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.