Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem skrajnych północnych obszarów Fennoskandii i południowego suchego pasa na wybrzeżach Morza Śródziemnego; zawleczony do wschodniej Kanady i Usa. W Polsce pospolity, występuje od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zamieszkuje wilgotne i cieniste środowiska; bywa poławiany w lasach liściastych, na mokrych łąkach, pobrzeżach cieków wodnych, w parkach i ogrodach. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami pokarmowymi są komonica błotna — Lotus uliginosus Schk., ostrożeń warzywny — Cirsium oleraceum L., żankiel zwyczajny — Sanicula europaea L., chaber łąkowy — Centaurea jacea L., wierzba uszata — Salix aurita L., jeżyna popielica — Rubus caesius L. i malina właściwa — Rubus idaeus L., na której wyrządza niekiedy szkody, jak również na poziomkach — Fragaria L. Generacja jednoroczna. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie poławiano na roślinach od maja do października. Samica składa jaja w ciągu maja-lipca. Liczebność złożonych jaj bardzo duża. W hodowli B. Petryszak uzyskał około 1000 jaj od jednej samicy (Dieckmann 1980). Według A. Hoffmanna (1950) larwa żeruje na korzeniu pierwiosnki lekarskiej — Primula officinalis (L.) Hill. Larwa przepoczwarcza się w glebie bądź w czerwcu-sierpniu i wtedy zimuje imago, bądź zimuje larwa i przeobraża się w poczwarkę w kwietniu-maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Bail 1906, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Grentzenberg 1896, Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Albien 1905, Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Puszcza Białowieska Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Gutowski i Krzysztofiak 1988
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Frenzel 1936, Pomorski 1984
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Kotula 1873, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Petryszak 1972, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Kuśka 1989c, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Kotula 1873, Jachno 1880, Witkowski Z. 1984, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Petryszak 1988
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Sudety Wschodnie Gerhardt 1890b
KFP 19 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1972, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Jakuczun i Kuśka 1979, Stachowiak P. 1980, Kuśka 1982, Knutelski 1988, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 19 Tatry Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Bach 1854, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950