Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem skrajnych północnych obszarów Fennoskandii i południowego suchego pasa na wybrzeżach Morza Śródziemnego; zawleczony do wschodniej Kanady i Usa. W Polsce pospolity, występuje od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zamieszkuje wilgotne i cieniste środowiska; bywa poławiany w lasach liściastych, na mokrych łąkach, pobrzeżach cieków wodnych, w parkach i ogrodach. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami pokarmowymi są komonica błotna — Lotus uliginosus Schk., ostrożeń warzywny — Cirsium oleraceum L., żankiel zwyczajny — Sanicula europaea L., chaber łąkowy — Centaurea jacea L., wierzba uszata — Salix aurita L., jeżyna popielica — Rubus caesius L. i malina właściwa — Rubus idaeus L., na której wyrządza niekiedy szkody, jak również na poziomkach — Fragaria L. Generacja jednoroczna. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie poławiano na roślinach od maja do października. Samica składa jaja w ciągu maja-lipca. Liczebność złożonych jaj bardzo duża. W hodowli B. Petryszak uzyskał około 1000 jaj od jednej samicy (Dieckmann 1980). Według A. Hoffmanna (1950) larwa żeruje na korzeniu pierwiosnki lekarskiej — Primula officinalis (L.) Hill. Larwa przepoczwarcza się w glebie bądź w czerwcu-sierpniu i wtedy zimuje imago, bądź zimuje larwa i przeobraża się w poczwarkę w kwietniu-maju.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Bail 1906, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Gutowski i Krzysztofiak 1988); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Frenzel 1936, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Kotula 1873, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Petryszak 1972, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Kuśka 1989c, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Jachno 1880, Witkowski Z. 1984, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Petryszak 1988); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1972, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Jakuczun i Kuśka 1979, Stachowiak P. 1980, Kuśka 1982, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Bach 1854, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)