Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paophilus afflatus (Boheman in Schönherr, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Siedmiogrodzie, na Węgrzech, w Austrii, Czechach, Słowacji oraz południowej Polsce. U nas należy do rzadkości — jest notowany tylko z trzech krain. Według danych z piśmiennictwa występuje zarówno na łąkach wilgotnych, jak i suchych murawach, w zaroślach stepowych i na słonawiskach; w Polsce poławiany w siedliskach kserotermicznych. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach nieregularne karby. Roślinami żywicielskimi tego ryjkowca są: gwiazdnica pospolita — Stellaria media Vill., pięciornik gęsi — Potentilla anserina L., pięciornik rozłogowy — P. reptans L., kuklik pospolity — Geum urbanum L., wilżyna ciernista — Ononis spinosa L., szałwia łąkowa — Salvia pratensis L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L., malina właściwa — Rubus idaeus L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq. i śliwa domowa — Prunus domestica L. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe spotykano od połowy maja do lipca. L. Dieckmann (1980) obserwował w hodowli składanie jaj 9 VI, a wyląg larw 19 VI.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Sudety Wschodnie: Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka 1977, Kuśka 1981c), Kietrz (Kuśka 1981c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1938b, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1966, Horion 1972, Dieckmann 1980, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Smreczyński 1981); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Emden i Emden 1937, Petryszak 1982); «Galicja» (Smreczyński 1960b); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)