Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od środkowych części Francji i Włoch aż po Wyspy Brytyjskie i Fennoskandię, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód dociera do południowej Syberii i Kaukazu. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący zapewne na całym obszarze, jednak nie wykazany z niektórych krain. Gatunek partenogenetyczny. Poławiany od marca do sierpnia. Występuje zarówno w suchych, jak i wilgotnych siedliskach, w lasach liściastych, zadrzewieniach śródpolnych, żywopłotach, ogrodach i parkach, na łąkach i pastwiskach, suchych zboczach i nasypach. Aktywny nocą, za dnia kryje się pod opadłym listowiem, chrustem, w ściółce, wśród kęp trawy i mchów. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach karby, a na owocach małe otwory. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane: dąb szypułkowy — Quercus robur L., wierzba krucha — Salix fragilis L., śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) Blaze, poziomka pospolita — Fragaria vesca L., róże — Rosa L. i wyki — Vicia L. Bionomia poznana słabo; niedojrzałe imagines znajdowano w listopadzie i w marcu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989), okolice Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński 1958); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Kuśka 1982, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1868, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Osterloff 1882, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Machowicz-Stefaniak 1977, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Trojanowski i in. 1989); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1986b); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1977); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Bach 1854, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)