Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus subnudus (Seidlitz, 1868)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu — notowany z nielicznych stanowisk na Podolu, Węgrzech i Słowacji, w Austrii oraz w Polsce z okolic Przemyśla i z trzech stanowisk na Śląsku Dolnym. Z uwagi na dalekie czasowo dane ze Śląska, zasiedlenie tego obszaru przez omawiany gatunek wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Żyje w środowiskach o charakterze stepowym i w suchych, ciepłych drzewostanach liściastych; na Podolu zbierany w ściółce lasów dębowych, na Słowacji na murawach śródleśnych, wśród niskich traw, między korzeniami oraz pod mchem. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.