Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Foucartia liturata (Stierlin, 1884)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek opisany sto lat temu z europejskiej części Turcji, znany jest dotychczas z nielicznych stanowisk na Podolu i Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w południowo-wschodniej Polsce. U nas należy do wielkich rzadkości; notowano go z okolic Przemyśla, gdzie na Winnej Górze występuje bardzo licznie w siedliskach kserotermicznych (M. Mazur*). Spotykany na silnie nasłonecznionych, suchych zboczach lessowych. Żyje na różnych roślinach zielnych. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.