Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes chevrolati (Boheman in Schönherr, 1843)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową część Europy, wykazywany też z Bośni, Rumunii, Ukrainy i trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości — notowano go z nielicznych stanowisk w trzech krainach południowych. Występuje w miejscach suchych w lasach liściastych, rzadziej iglastych, w zaroślach, ogrodach i parkach; bywa poławiany przeważnie w ściółce, wśród mchów, w zmurszałym drewnie i pod odstającą korą. Rośliny żywicielskie w warunkach naturalnych nie są znane a bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe spotykano od końca kwietnia do połowy września. W hodowli imagines żerowały na liściach ślazu zaniedbanego — Malva neglecta Wallr. i na trawach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Bełsznica koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka 1973), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1977, Kuśka 1982); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Kopce koło Cieszyna (Kuśka 1977, Kuśka 1982); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1934), okolice Przemyśla (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); Polska (Smreczyński 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Smulikowski 1921b, Horion 1951, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980)