Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes liptoviensis (Weise, 1894d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski o zasięgu ograniczonym do Niżnich Tatr i Wielkiej Fatry w Słowacji. W Polsce dotychczas nie jest stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek M. Łomnicki (1913) zaliczył tego chrząszcza do fauny krajowej. Według S. Smreczyńskiego (1966) z Polski nie wykazany. Dotychczasowe ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Tatrach opierają się na stanowiskach leżących po stronie słowackiej tych gór (Mroczkowski i Stefańska 1992). Szczegóły bionomii i rośliny żywicielskie nie są znane. Na Słowacji zasiedla tereny górskie i pagórkowate; występuje na pobrzeżach lasu, w jasnych laskach, zaroślach krzaczastych, pod mchem, opadłym listowiem, zwłaszcza pod dębami — Quercus L., miejscami gromadnie. Imagines pojawiają się w marcu, a kopulacja odbywa się w końcu maja (Roubal 1941).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Tatry Winkler A. 1932, Emden i Emden 1937
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Karpaty» Horion 1951