Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Barypeithes mollicomus (Ahrens, 1812)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek europejski rozmieszczony od południowej części Europy Północnej po wschodnią Francję, środkową część kontynentu, Ukrainę i Siedmiogród. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, głównie w zachodniej części kraju, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla lasy iglaste i liściaste, zwłaszcza ich pobrzeża, przedkładając nad inne drzewostany iglaste na glebach piaszczystych oraz bukowe na glebach wapiennych, wkracza również do ogrodów, gdzie niekiedy wyrządza, szkody na plantacjach truskawek — Fragaria ananasa Duch. i kapusty warzywnej — Brassica oleracea L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do września; są aktywne nocą, za dnia ukryte w ściółce, pod wiązkami chrustu, opadłym listowiem i wśród mchów. Jako rośliny pokarmowe w piśmiennictwie były wymieniane: poziomka pospolita — Fragaria vesca L., koniczyna biała — Trifolium repens L., dziurawiec zwyczajny — Hypericum perforatum L., perz właściwy — Agropyron repens (L.) P.B. i wyki — Vicia L. Larwy żerują na korzeniach i przezimowują w glebie; przepoczwarczenie następuje w kwietniu, a młode imagines ukazują się na powierzchni od połowy maja.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: