Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes trichopterus (Gautier des Cottes, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią Francję oraz zachodnie Niemcy po Turyngię i Hamburg, notowany poza tym z Polski, Danii i południowej Szwecji. W Polsce ryjkowiec mało znany, stosunkowo niedawno wykazany tylko z trzech stanowisk. Występuje w wilgotnych i suchych miejscach na pobrzeżach lasu, brzegach cieków, murawach i zboczach, w zaroślach, w parkach, ogrodach, również na plantacjach truskawek — Fragaria ananasa Duch., gdzie występuje jako szkodnik owoców. Postacie dojrzałe poławiano od połowy kwietnia do połowy sierpnia. Jako rośliny żywicielskie były podawane: śliwa tarnina — Prunus spinosa L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., poziomka twardawa — Fragaria viridis Duch., sierpnica pospolita — Falcaria vulgaris Bernh., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L. i prosienicznik plamisty — Hypochoeris maculata L. Bionomia poznana fragmentarycznie. W hodowli samica złożyła 375 jaj (Dieckmann 1980); larwa żeruje na korzeniach i zimuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Dolsk woj. Gorzów Wielkopolski, Nowa Wioska woj. Elbląg (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976); Góry Świętokrzyskie: Św. Krzyż (Kuśka 1989c); Polska (Smreczyński 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Dieckmann 1980); Polska Północna (Dieckmann 1980)