Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes trichopterus (Gautier des Cottes, 1863)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią Francję oraz zachodnie Niemcy po Turyngię i Hamburg, notowany poza tym z Polski, Danii i południowej Szwecji. W Polsce ryjkowiec mało znany, stosunkowo niedawno wykazany tylko z trzech stanowisk. Występuje w wilgotnych i suchych miejscach na pobrzeżach lasu, brzegach cieków, murawach i zboczach, w zaroślach, w parkach, ogrodach, również na plantacjach truskawek — Fragaria ananasa Duch., gdzie występuje jako szkodnik owoców. Postacie dojrzałe poławiano od połowy kwietnia do połowy sierpnia. Jako rośliny żywicielskie były podawane: śliwa tarnina — Prunus spinosa L., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., poziomka twardawa — Fragaria viridis Duch., sierpnica pospolita — Falcaria vulgaris Bernh., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L. i prosienicznik plamisty — Hypochoeris maculata L. Bionomia poznana fragmentarycznie. W hodowli samica złożyła 375 jaj (Dieckmann 1980); larwa żeruje na korzeniach i zimuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Dolsk woj. Gorzów Wielkopolski, Nowa Wioska woj. Elbląg Smreczyński 1973, Smreczyński 1976
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Św. Krzyż Kuśka 1989c
KFP 19 Polska Smreczyński 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Zachodnia Dieckmann 1980
KFP 19 Polska Północna Dieckmann 1980