Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes vallestris Hampe, 1871
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Mało znany gatunek, wykazywany dotychczas tylko ze Styrii oraz Czech i Moraw. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny (Mroczkowski i Stefańska 1992); przed przeszło stu laty wykazany błędnie ze Śląska — nie był zaliczony ani do chrząszczy fauny Śląska (Gerhardt 1910), ani do fauny krajowej (M. Łomnicki 1913, Smreczyński 1966). Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Imagines poławiano w ściółce i wśród mchów w lasach bukowych i dębowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891)