Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Francji i północnych Włoch przez środkową część Europy po Wyspy Brytyjskie, północną Norwegię i południowe prowincje Szwecji i Finlandii; notowany poza tym z Azorów i jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, rozmieszczony od wybrzeży Bałtyku, aż po Sudety i Karpaty. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, szkółkach i plantacjach drzew, zaroślach i na wrzosowiskach. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od połowy kwietnia do października, na zimowiskach w glebie, ściółce i wśród mchów. Żeruje na liściach, pączkach i młodych pędach różnych drzew i krzewów, jak dąb, brzoza, buk, grab, klon, sosna, świerk i leszczyna. Rozmnaża się partenogenetycznie, samce są nadzwyczaj rzadko spotykane. W maju-czerwcu samica składa jaja w szczeliny gleby, małymi grupkami po trzy-cztery sztuki. Larwy wylęgają się po 8—14 dniach i żerują na korzeniach drzew i krzewów oraz także roślin zielnych, jak szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L. i śmiałek pogięty — Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a po około trzech tygodniach młode imagines wydobywają się z gleby na powierzchnię i żerują, następnie poszukują kryjówek na przezimowanie. W końcu lata lub na jesieni można spotkać razem osobniki młodszej i starszej generacji. Niekiedy larwy III i IV stadium, pochodzące z jaj później składanych, nie zdążą przeobrazić się i zimują, przeobrażając się na wiosnę. Przy masowym pojawie omawiany gatunek powoduje szkody w drzewostanach liściastych i iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1888, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Stocki 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Mokrzecki 1928, Wagner H. 1941, Kuśka 1981d, Stocki 1989, Stachowiak P. 1992b); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Wzgórza Trzebnickie: Chruścin koło Wieruszowa (Bałazy 1966c), Siemianice woj. Kalisz (Stachowiak P. 1991); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Haber 1957, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Dominik 1967, Dominik 1972, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1986b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Jachno 1880); Sudety Zachodnie: Karkonoski Park Narodowy (Stachowiak P. 1988b), Kopaniec koło Starej Kamienicy, Szklarska Poręba (Malkin B.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1861, Lentz 1879, Reitter 1916); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)