Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Strophosoma (Neliocarus) faber (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy, notowany ponadto z południowych części Skandynawii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla suche i ciepłe miejsca, głównie na glebach piaszczystych; poławiano go od czerwca do października, głównie na pastwiskach, suchych łąkach, murawach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu, w zaroślach, na przydrożach, skarpach nasypów i tam. Aktywny nocą, w dzień ukrywa się w ściółce, kępach traw i na glebie pod liśćmi. Jako rośliny żywicielskie są podawane przez różnych autorów gatunki głównie z rodziny złożonych — Compositae, na przykład: bylica polna — Artemisia campestris L., bylica pospolita — A. vulgaris L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L., wrotycz pospolity — Tanacetum vulgare L., astry — Aster L. i rumiany — Anthemis L. Larwy żerują na korzeniach wrotycza oraz jęczmienia płonnego — Hordeum murinum L. i traw z rodzaju kostrzewa — Festuca L.; zimują w glebie i przepoczwarczają się w mąju-czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Bogucki 1974, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smirnov 1910b, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Feliksiak 1965); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Górny Śląsk (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smirnov 1910b, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola woj. Tarnobrzeg (Jachno 1880); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: koło Ustronia (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Beskid Sądecki (Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912, Dieckmann 1980); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)