Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Strophosoma (Neliocarus) limbatum (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w zachodniej części Europy, docierający na wschód do Danii i Niemiec, a na północ sięgający po południowe prowincje Norwegii i Szwecji. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowe wzmianki z ubiegłego stulecia o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku oraz w Raciborzu i Sudetach Zachodnich nie znalazły potwierdzenia w bieżącym wieku. Według S. Smreczyńskiego (1966) omawiany gatunek nie był znaleziony w Polsce, aczkolwiek był notowany z pojedynczych stanowisk na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i na Roztoczu. W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987) nie jest zaliczany do fauny Polski, byłej Czechosłowacji i Austrii. Natomiast M. Mazur (1992) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) nie kwestionują jego obecności w Polsce. Zasiedla lasy sosnowe, wrzosowiska i torfowiska. Żyje na wrzosie zwyczajnym — Calluna vulgaris (L.) Salisb. i różnych gatunkach rodzaju wrzosiec — Erica L., z których w Polsce rośnie tylko wrzosiec bagienny — Erica tetralix L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1865, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Roztocze: Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Karkonosze (Dittrich 1906); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Weigel 1806, Zebe G. 1853, Bach 1854, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Koch K. 1992)