Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Strophosoma (Neliocarus) retusum (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do zachodniej części Europy, sięgający na wschód po Nadrenię. Z Polski błędnie wykazany (Mroczkowski i Stefańska 1992). Wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu koło Warszawy nie znalazła dotychczas potwierdzenia. Sz. Tenenbaum (1918, 1923) podał tego ryjkowca z Roztocza, ale według S. Smreczyńsmego (1960) w zbiorze tego autora brak okazów dowodowych i należy S. (N.) retusum (Marsh.) skreślić z naszej fauny.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); Roztocze: Zwierzyniec i Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923)