Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philopedon plagiatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od krajów śródziemnomorskich aż po południowe części północnej Europy, notowany ponadto jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce zasiedla wydmy nadmorskie oraz piaszczyste tereny nizinne i pagórkowate w północnej, środkowej i zachodniej części kraju. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu na Babiej Górze wydają się niewiarygodne. Żyje na glebach piaszczystych; poławiano go na wydmach, wrzosowiskach, suchych pastwiskach, polach, ugorach, słonawiskach, w lasach i ogrodach. Pojaw postaci dojrzałych przypada na kwiecień-lipiec; prowadzą one nocny tryb życia, w ciągu dnia kryją się w ściółce, wśród kęp trawy i pod przyziemnymi liśćmi. Jako rośliny żywicielskie większość źródeł podaje żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., piaskownicę zwyczajną — Ammophila arenaria Link i babkę nadmorską — Plantago maritima L. Larwy żerują na korzeniach. L. Dieckmann (1980) podaje natomiast, że Philopedon plagiatus (Schaller) jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na roślinach zielnych, drzewach iglastych i liściastych; wyrządza on szkody w uprawach polowych i ogrodniczych oraz leśnictwie na skutek obżerania kory, pączków i igieł młodych sosen.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bach M. 1854. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. II. Band, 4. Lieferung. Coblenz, str. 149-392. – F, S: 18, 19, 20, 21.

Bogucki Z. 1974. A Study on the Diet of Starling Nestlings. Acta Zool. Cracov., Kraków, 19, str. 357-390, 8 rys. – F.

Brischke C. G. 1888. Bericht über eine Excursion nach Hela während des Juli 1887. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, N. F., 7 (1), str. 42-64. – F.

Burzyński J., Kolk A. i A. Rodziewicz. 1980. Wpływ łubinu wieloletniego na zagęszczenie populacji niektórych szkodników upraw sosnowych. Biul. Inform. PTEnt., Warszawa, 23 – 1979, str. 9-15, 1 rys. – F.

Burzyński J. 1971. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmowych. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 404, str. 3-90, 19 rys. – F.

Burzyński J. 1973. Entomofauna glebowa na wydmach śródlądowych i nadmorskich. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 43, str. 139-153. – F.

Cieślewicz M. i K. Kobrzycka. 1989. Szkodniki upraw i młodników sosnowych. W: Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w roku 1988 oraz prognoza ich pojawu w roku 1989. Warszawa, str. 14-31. – F.

Cykowski R. K. 1979. Chrząszcze (Coleoptera) pasa przymorskiego podnóża wydm szarych Słowińskiego Parku Narodowego. Biul. Inform. PTEnt., Warszawa, 22, str. 29-34, 1 rys. – F.

Cykowski R. K. 1979b. Badania nad entomofauną biotopów wydmowych Słowińskiego Parku Narodowego. Chr. Przyr. Ojcz., Kraków, 35 (6), str. 20-23. – F.

Cykowski R. K. 1981. Philopedon plagiatus Schall. (Col., Curculionidae) najliczniejszy fitofag wydm szarych Słowińskiego Parku Narodowego. W: Entomologia a gospodarka narodowa. Warszawa, str. 105-110, 3 rys. – F.

Dominik J. 1967. Obserwacje nad nasileniem uszkadzania przez owady, ssaki i pasożytnicze grzyby upraw sosny wydmowej (Pinus contorta var. murrayana Eng.), sosny wejmutki (P. strobus L.) i sosny pospolitej (P. silvestris L.) w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, Warszawa, 111 (10), str. 59-63. – F.

Dominik J. 1972. Wyniki 20-letnich obserwacji nad uszkadzaniem przez owady niektórych gatunków drzew iglastych obcego pochodzenia w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, Warszawa, 116 (8), str. 11-18. – F.

Dommer A. v. 1850. Nachtrag zu dem Verzeichniss der Käfer Preussens. Von Prof E. v. Siebold. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 9, str. 199-214, 276-283. – F.

Dorn K. 1919. Sammelbericht aus dem Warthelager bei Posen. Ent. Jb., Leipzig, 28, str. 124-133. – F.

Dreyfeldt A. 1933. Beiträge zur Biologie und Käferforschung der Lebanehrung. Dohrniana, Stettin, 12, str. 58-68. – F.

Duda S. 1982. Ważniejsze szkodniki sosny w zasięgu oddziaływania emisji przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Sylwan, Warszawa, 125 (10-12), str. 133-139, 1 fot. – F.

Enderlein G. 1908. Biologisch-faunistische Moor- und Dünen-Studien. Ein Beitrag zur Kenntnis biosynöcischer Regionen in Westpreussen. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 30, str. 54-238, 6 rys., mapa. – F.

Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). Märk. Tierw., Berlin, 3 (4), str. 229-294, 15 rys. – F.

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Gerhardt J. 1908b. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1907, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae von 1906. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 33, str. 9-12. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Gotwald A. 1968. Fauna ryjkowcowatych (Curculionidae, Col.) niektórych parków narodowych i rezerwatów. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 363, str. 3-72. – F.

Górnaś E. 1953. Sieciech niegłębek - szkodnik szkółek i upraw. Las Pol., Warszawa, 27 (6), str. 14-16, 3 rys. – F.

Górny M. 1968. Faunal and zoocenological analysis of the soil insect communities in the ecosystem of shelterbelt and field. Ekol. Pol. A., Warszawa, 16, str. 297-324, 2 rys. – F.

Górny M. 1968c. Dynamics of the soil insect communities in two biotopes of an agricultural landscape. Ekol. Pol. A., Warszawa, 16, str. 705-727, 9 rys. – F.

Gromadzka J. 1980. Food composition and food consumption of the Rook Corvus frugilegus in agrocoenoses in Poland. Acta Orn., Warszawa, 17, str. 227-255, 7 rys. – F.

Gruhl K. [1933]. Käfergräben. Ein Beitrag zur Kenntnis der Grünberger Tierwelt. Grünberger Hauskalender 1934, Grünberg, 24, str. 92-100, 18 rys. – F.

Gutfleisch V. 1859. Die Käfer Deutschlands, nach des Verfassers Tode Vorvollständigt und herausgegeben von Dr. Fr. Chr. Bose. Darmstadt, XVI + 664 str. – F.

Honczarenko J. 1973. Wpływ lasu na entomofaunę glebową przyległych użytków zielonych. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 43, str. 155-180. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kaczmarek St. 1985. Chrząszcze (Coleoptera) w niektórych biotypach Słowińskiego Parku Narodowego. Wiad. Ent., Warszawa-Wrocław, 6, str. 87. – F.

Kaczmarek St. 1991. Owady z gniazd wróblowatych (Passeriformes) zebrane na Pomorzu. Słupsk, 114 str., 10 pl., 17 rys. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Koehler W., Z. Schnaider i inni. 1956. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1956 r. Sylwan, A, Warszawa, 100 (5), str. 71-96. – F.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński St., Capecki Z. i inni. 1957. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1957 r. Sylwan, Warszawa, 101 (4), str. 66-88. – F.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński St., Capecki Z. i inni. 1958. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1958 r. Sylwan, Warszawa, 102 (5/6), str. 149-171, 1 rys., 6 map. – F.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński St., Capecki Z. i inni. 1959. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1959 r. Sylwan, Warszawa, 103 (6/7), str. 117-147. – F.

Koehler W., Z. Schnaider i inni. 1961. Stan zagrożenia lasów polskich ze strony szkodliwych owadów leśnych w r. 1959/1960. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 225-226, str. 5-45, 18 tabel. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Kuntze R. 1936. Krytyczny przegląd szkodników z rzędu chrząszczy zarejestrowanych w Polsce w latach 1919-1933. Roczn. Ochr. Rośl., Warszawa, 3 (2), str. 1-116. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Lentz [F. L.]. 1886. Ergänzung zu G. Czwalina's Sammelbericht (in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift XXIX, pag. 251). Dtsch. Ent. Z., Berlin, 30, str. 89-93. – F.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Lipa J. J., Studziński A. i D. Małachowska. 1977. Insects and mites associated with cultivated and weedy cruciferous plants (Cruciferae) in Poland and central Europe. Warszawa-Poznań, 354 str., 42 rys. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Lüllwitz A. 1914. Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna Pommerns. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1914, str. 396-405. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Luterek R. 1980. Naziemna entomofauna upraw i młodników sosnowych na obszarze wydm nadmorskich. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN, Warszawa-Poznań, 50, str. 57–66. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mackiewicz St. 1971b. Wpływ aldryny i lindanu, stosowanych w formie mieszanek z nawozami, na entomofaunę pól uprawnych. Biul. IOR, Poznań, 48, str. 217–231. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Myrdzik K. 1933. Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa Poznańskiego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 6, str. 173–194. – F.

Oko Z. 1963. Pożywienie kuropatw dorosłych (Perdix perdix L.) w cyklu rocznym na terenie województwa Poznańskiego w latach 1960-1961. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN, Poznań, 14, 1, str. 39–96, 4 rys. – F.

Oko Z. 1976. Skład naturalnego pożywienia bażanta (Phasianus colchicus L.) w cyklu rocznym. Roczn. AR Poznań, Poznań, 87, str. 127–169. – F.

Osterloff F. 1882. O chrząszczach krajowych. Pam. Fizyogr., Warszawa, 2, str. 435–476. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1966. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane na plaży w okolicach Pobierowa na Pomorzu zachodnim. Acta Zool. Cracov., Kraków, 11, str. 387–396, 1 rys., t. XXVIII. – F.

Polentz [G.]. 1942. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 19, 1, str. 4–11. – F.

Redtenbacher L. 1858. Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet von... Zweite, gänzlich umgearbeitete, mit mehreren Hunderten von Arten und mit der Charakteristik sämmtlicher europäischen Käfergattungen vermehrte Auflage. Wien, CXXXVI + 1017 str., 2 tt. – F, S: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Roger J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Z. Ent., Breslau, 10, Coleoptera, str. 1–132. – F, S: 21. pdf icon

Rottenberg A. v. 1868b. Sammelbericht aus Schlesien. Berlin. Ent. Z., Berlin, 11, str. 411–415. – F.

Schilling [S.]. 1845. Systematische Uebersicht der in Schlesien und der Grafschaft Glatz gesammelten Rüsselkäfer mit gebrochenen Fühlern. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 1844, str. 73–75. – F.

Schilsky J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Berlin, VII + 159 str. – F.

Schnaider Z. 1954. Szkodniki drzewostanów popożarowych. Roczn. Nauk Leśn., Warszawa, 4, str. 145–162, 19 rys. – F.

Schumann [E.]. 1908. Coleopteren der Provinz Posen. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen, Posen, 15, str. 40–50. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Smreczyński S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98b. Warszawa, 130 str., 216 rys. – F.

Spiegel v. – [von und zu Peckelsheim].{1} 1905. Hela. Ber. Westpr. Bot.-Zool. Ver., Danzig, 26–27, str. 126–143. – F.

Stachowiak P. 1984. Ryjkowce: Rhinomaceridae (=Nemonychidae), Attelabidae, Curculionidae (Coleoptera) drzew i krzewów Puszczy Zielonka koło Poznania. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Warszawa-Poznań, 34, str. 89–97, 1 wklejka nlb. – F.

Stachowiak P. 1987b. Materiały do znajomości fauny ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) Wolińskiego Parku Narodowego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. C, Poznań, 36, str. 81–89. – F.

Stachowiak P. i E. Baraniak. 1980. Ryjkowce Curculionoidea Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 1, str. 17–23. – F.

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Varendorff [E.] v. 1905. Etwas über die Einwirkung der Dürre auf die Insektenwelt. Ent. Z., [Guben], 18, str. 136. I. Beilage zu No. 34. – F.

Varendorff [E.] v. 1912. Notiz über die Ostseestrandfauna. Ent. Bl., Berlin, 8, str. 152–154. – F.

Wajgiel L. 1875. Szkodniki naszych pól, ogrodów i lasów, sprzętów domowych itd. ze szczególnem uwzględnieniem szkodliwych owadów. Lwów, IX + 174 str., 8 tt. – F.

Wanat M. 1987. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. Anthrop., Łódź, 5, str. 27–86, 12 rys. – F.

Warzecha J. 1927. Fauna rowków pułapkowych i ich użyteczność. Roczn. Nauk. Roln. Leśn., Poznań, 17, str. 56–114, 1 rys. – F.

Węgrzecki M. 1932. Studja koleopterologiczne na wybrzeżu Polskiem. I. Dotychczasowe wyniki badań nad chrząszczami Helu. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 1, str. 465–505. – F.

Woreta D. 1990. Szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych oraz szkodniki upraw i młodników drzew iglastych. W opracowaniu zbiorowym «Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w roku 1989 oraz prognoza ich pojawu w roku 1990». Warszawa, str.1–27, 2 mapki. – F.

Woreta D. 1991. Szkodniki korzeni drzew oraz szkodniki upraw i młodników sosnowych. W opracowaniu zbiorowym «Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych w Polsce w roku 1990 oraz prognoza ich pojawu w roku 1991». Warszawa, str. 1–27. – F.

Zebe G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. Ent. Ztg., Stettin, 14, str. 33–40, 65–80, 113–120, 141–156, 173–182. – F.

Zumpt F. 1931. Die Koleopterenfauna des Steppenheidebiotops von Bellinchen (Oder) und Oderberg (Fauna marchica). Eine ökologisch-geographische Studie. Beitr. Naturdenkm., Neudamm, 14, str. 363–449, 6 rys. – F.