Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philopedon plagiatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od krajów śródziemnomorskich aż po południowe części północnej Europy, notowany ponadto jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce zasiedla wydmy nadmorskie oraz piaszczyste tereny nizinne i pagórkowate w północnej, środkowej i zachodniej części kraju. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu na Babiej Górze wydają się niewiarygodne. Żyje na glebach piaszczystych; poławiano go na wydmach, wrzosowiskach, suchych pastwiskach, polach, ugorach, słonawiskach, w lasach i ogrodach. Pojaw postaci dojrzałych przypada na kwiecień-lipiec; prowadzą one nocny tryb życia, w ciągu dnia kryją się w ściółce, wśród kęp trawy i pod przyziemnymi liśćmi. Jako rośliny żywicielskie większość źródeł podaje żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., piaskownicę zwyczajną — Ammophila arenaria Link i babkę nadmorską — Plantago maritima L. Larwy żerują na korzeniach. L. Dieckmann (1980) podaje natomiast, że Philopedon plagiatus (Schaller) jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na roślinach zielnych, drzewach iglastych i liściastych; wyrządza on szkody w uprawach polowych i ogrodniczych oraz leśnictwie na skutek obżerania kory, pączków i igieł młodych sosen.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Lentz 1886, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Brischke 1888, Schilsky 1888, Spiegel 1905, Varendorff 1905, Varendorff 1912, Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Kuntze R. 1936, Górnaś 1953, Koehler i in. 1956, Koehler i in. 1957, Koehler i in. 1958, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Pawłowski J. 1966, Smreczyński 1966, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Honczarenko 1973, Cykowski 1979, Cykowski 1979b, Cykowski 1981, Luterek 1980, Kaczmarek S. 1985, Stachowiak P. 1987b, Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Engel 1938, Koehler i in. 1956, Koehler i in. 1958, Koehler i in. 1959, Gotwald 1968, Oko 1976, Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Pojezierze Mazurskie (Górnaś 1953, Koehler i in. 1956, Koehler i in. 1957, Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koehler i in. 1956, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Mackiewicz 1971b); Nizina Mazowiecka (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Warzecha 1927, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Schnaider Z. 1954, Koehler i in. 1956, Koehler i in. 1957, Koehler i in. 1958, Koehler i in. 1959, Oko 1963, Oko 1976, Górny 1968, Górny 1968c, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Bogucki 1974, Lipa i in. 1977, Burzyński i in. 1980, Gromadzka 1980, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984, Cieślewicz i Kobrzycka 1989, Woreta 1990); Podlasie: Siedlce (Koehler i in. 1957); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Koehler i in. 1958, Duda 1982, Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Wzgórza Trzebnickie (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Wyżyna Małopolska (Dominik 1967, Dominik 1972, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Wanat 1987, Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Beskid Zachodni: Babiogórski Park Narodowy (Gotwald 1968); Beskid Wschodni: okolice Krosna (Cieślewicz i Kobrzycka 1989); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Woreta 1991, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Zebe G. 1853, Kaczmarek S. 1991); «Prusy» (Siebold 1847, Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Kuhnt 1912, Horion 1951)