Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barynotus moerens (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Górski gatunek, rozsiedlony w środkowej części Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii i nielicznych stanowisk w południowej Szwecji i Finlandii; zawleczony do Kanady. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie na obszarach górzystych. Zamieszkuje zimne siedliska, zarówno na otwartych, jak i zadrzewionych terenach. Spotykany od marca do listopada na pobrzeżach lasu, polanach śródleśnych, łąkach, torfowiskach, w zaroślach i ogrodach. Aktywny nocą. Imagines żerują na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Jako rośliny żywicielskie są podawane: szczyr trwały — Mercurialis perennis L., jasnota plamista — Lamium maculatum L. ostrożeń warzywny — Cirsium oleraceum (L.) Scop., konwalia majowa — Convallaria maialis L., fiołki — Viola L., pierwiosnki — Primula L. i naparstnice — Digitalis L. Larwy żerują na korzeniach, także w bulwach mieczyków — Gladiolus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: