Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i wschodniej części Europy, docierający na południe do środkowych Włoch, a na północ do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii; zawleczony do Kanady. W Polsce występuje zapewne na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zasiedla gleby wilgotne, głównie na terenach otwartych, ale wkracza również na obszary leśne. Poławiany od wczesnej wiosny do października, w dolinach rzek i potoków, w zaroślach, na łąkach, torfowiskach, słonawiskach, polach, miejscach ruderalnych, przydrożach, pobrzeżach lasu i wód. Postacie dojrzałe żerują na liściach i wyrządzają niekiedy szkody w uprawach roślin. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez różnych autorów: lucerna siewna — Medicago sativa L., burak zwyczajny — Beta vulgaris L., bób — Vicia faba L., fiołek trójbarwny — Viola tricolor L., koniczyny — Trifolium L., jaskry — Ranunculus L., pierwiosnki — Primula L. i róże — Rosa L. Stadia przedimaginalne i szczegóły bionomii nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Pinowska 1976), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Gerhardt 1890b, Gromadzka 1980, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Zumpt 1931, Griep 1939, Griep 1939b); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Podlasie: Białystok-Krywlany (Lasoń A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Schwarz i Letzner 1874, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1890b, Kuśka 1982, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Lublin (Wańkowicz 1878), Puławy (Zaitzev 1912), Skierbieszów (Cmoluch 1971); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Frenzel 1936); Beskid Zachodni (Letzner 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b)