Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Charagmus) griseus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w środkowej części Europy, notowany poza tym z Włoch, Wysp Brytyjskich, Danii i nielicznych stanowisk w południowej Skandynawii W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zamieszkuje głównie gleby piaszczyste; spotykano go od wiosny do listopada na polach uprawnych, ugorach, wydmach, suchych zboczach i skarpach, wrzosowiskach i w kopalniach piasku. Roślinami żywicielskimi imagines są: żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., seradela drobna — Ornithopus perpusillus L., seradela pastewna — O. sativus L., janowce — Genista L., wilżyny — Ononis L. i wszystkie gatunki łubinów — Lupinus L. Samica składa jaja do gleby. Młode larwy drążą początkowo bulwki na korzeniach, następnie żerują na powierzchni korzeni. Według L. Dieckmanna (1980) przezimowywać mogą wszystkie stadia rozwojowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zumpt 1931, Engel 1938, Gotwald 1968, Honczarenko 1969); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Bartoszyński 1937, Luterek 1980, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1961, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Riedel 1893, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Oko 1963, Mackiewicz 1971b, Bogucki 1974, Stachowiak P. 1978, Stachowiak P. 1984, Wysocki 1986, Wysocki 1986b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smirnov 1910b, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Romankow i Ruszkowski 1955, Niezgodziński 1986, Niezgodziński 1988, Niezgodziński 1989); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Chłodny 1978, Tomków 1978, Witrylak 1978, Chłodny 1984b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smirnov 1910b, Karczewski 1961, Wanat 1987); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Minkiewicz 1921, Woroniecka 1924, Woroniecka 1924b, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Damienice (Tomków 1978); Sudety Wschodnie (Scholz R. 1923e, Scholz R. 1935g); Beskid Zachodni (Gondek i in. 1966, Cmoluch i Staniec 1989); Polska (Kéler 1927); «Pomorze» (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prasy Zachodnie» (Brischke 1883); «Prusy Wschodnie» (Brischke 1871b); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Redtenbacher L. 1858, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kéler 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)