Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) ambiguus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje środkową i północną część Europy, na południu Włochy i Bośnię, a na wschód dociera do Ałtaju i Kraju Nadmorskiego. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie łąki w dolinach rzecznych oraz łąki bagniste, zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Poławiany od kwietnia do października na różnych gatunkach roślin z rodziny motylkowatych — Papilionaceae, jak na przykład koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna pogięta — T. medium L., groszek bulwiasty — Lathyrus tuberosus L., groszek leśny — L. silvester L., groszek żółty — L. pratensis L. i wyka leśna — Vicia silvatica L. Bionomia słabo poznana. Świeże imagines po wylęgnięciu spotykano w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Smreczyński 1959b, Cmoluch i in. 1983), nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Cmoluch i in. 1983); Puszcza Białowieska: Białowieża (Smreczyński 1959b, Cmoluch i in. 1983), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1959b, Witkowski Z. 1975, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1959b, Cmoluch i in. 1975, Cmoluch i in. 1983); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Roztocze: Bukowa Góra (Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Smreczyński 1959b, Cmoluch i in. 1983); Beskid Zachodni (Smreczyński 1959b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Smreczyński 1959b, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983); Pieniny (Reitter 1870b); Tatry (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Horion 1960b, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1960b)