Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) callosus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący we wschodniej i południowo-wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Azję Mniejszą do Azji Środkowej i Indii. W Polsce znany ze stanowisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej i w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej oraz na Roztoczu, ponadto notowany z jednego stanowiska w Beskidzie Zachodnim. Bionomia tego ryjkowca nie jest dokładnie poznana. W Polsce postacie dojrzałe poławiano od połowy maja do połowy października na sparcecie siennej — Onobrychis viciaefolia Scop. (O. sativa Lam.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.