Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) cambricus Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek znany głównie z południowej, środkowej i zachodniej części Europy, notowany ponadto z Maroka i Algierii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste. Występuje na łąkach wilgotnych, bagnistych pobrzeżach wód, wrzosowiskach wilgotnych i torfowiskach. Żyje na komonicy błotnej — Lotus uliginosus Schk. i komonicy zwyczajnej — L. corniculatus L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od kwietnia do października oraz zimujące osobniki w ściółce. Szczegóły rozwoju poznano fragmentarycznie. Młode imagines po wylegnięciu znajdowano we wrześniu. W hodowli samica składa jaja w końcu czerwca, a larwy ukazały się 11 VII (Dieckmann 1980). Larwy żerują na korzeniach komonic.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879, Cmoluch i in. 1983), Chełmno (Lentz 1886, Cmoluch i in. 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zasieki woj. Zielona Góra (Neresheimer i Wagner H. 1942), Słońsk koło Kostrzynia (Stachowiak P. 1986); Nizina Mazowiecka (Petryszak i Mazur 1981, Wanat 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Polentz 1942, Cmoluch i in. 1983, Wanat 1985); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Polentz 1938, Cmoluch i in. 1983); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuśka 1973, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Wiech 1984); Góry Świętokrzyskie: Radostowa (Kuśka 1989c); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1983); Sudety Zachodnie: Bolków woj. Jelenia Góra (Polentz 1942); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Wanka 1927, Kolbe W. 1928, Smreczyński 1966, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983); Polska (Smulikowski 1924, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kersten 1944); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Helm 1883c, Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913)