Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) cambricus Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek znany głównie z południowej, środkowej i zachodniej części Europy, notowany ponadto z Maroka i Algierii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste. Występuje na łąkach wilgotnych, bagnistych pobrzeżach wód, wrzosowiskach wilgotnych i torfowiskach. Żyje na komonicy błotnej — Lotus uliginosus Schk. i komonicy zwyczajnej — L. corniculatus L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od kwietnia do października oraz zimujące osobniki w ściółce. Szczegóły rozwoju poznano fragmentarycznie. Młode imagines po wylegnięciu znajdowano we wrześniu. W hodowli samica składa jaja w końcu czerwca, a larwy ukazały się 11 VII (Dieckmann 1980). Larwy żerują na korzeniach komonic.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Chełmno Lentz 1886, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Zasieki woj. Zielona Góra Neresheimer i Wagner H. 1942
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Słońsk koło Kostrzynia Stachowiak P. 1986
KFP 19 Nizina Mazowiecka Petryszak i Mazur 1981, Wanat 1985
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Polentz 1942, Cmoluch i in. 1983, Wanat 1985
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Polentz 1938, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuśka 1973, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1929, Smreczyński 1966, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Wiech 1984
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Radostowa Kuśka 1989c
KFP 19 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 19 Roztocze Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Sudety Zachodnie Bolków woj. Jelenia Góra Polentz 1942
KFP 19 Beskid Zachodni Wanka 1920, Wanka 1927, Kolbe W. 1928, Smreczyński 1966, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Polska Smulikowski 1924, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Kersten 1944
KFP 19 «Prusy» Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Helm 1883c, Seidlitz 1891
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913