Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) crinitus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Obszar rozmieszczenia tego gatunku obejmuje basen Morza Śródziemnego, zachodnią i środkową część Europy; notowano go ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Szwecji, Finlandii, Karelii, Syberii, Kaukazu, Azji Środkowej i Ameryki Północnej. W Polsce oprzędzik grochowy występuje pospolicie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze notowany z niektórych krain. Zasiedla głównie cieple i suche środowiska; występuje na średnio wilgotnych polach uprawnych, pastwiskach, nasłonecznionych zboczach, wydmach, wrzosowiskach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasów i dróg, w parkach i piaszczystych dolinach rzecznych. Jako rośliny żywicielskie podawane były w piśmiennictwie: koniczyna łąkowa — Trifolium pratense L., koniczyna biała — T. repens L., koniczyna polna — T. arvense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna nerkowata — M. lupulina L., wyka siewna — Vicia sativa L., fasola zwykła — Phaseolus vulgaris L., groch zwyczajny — Pisum sativum L., soczewica jadalna — Lens esculenta Mnch., cieciorka pstra — Coronilla varia L. i traganek szerokolistny — Astragalus glycyphyllos L. Ryjkowiec ten jest notowany jako poważny szkodnik w uprawach różnych roślin motylkowatych. Generacja jednoroczna. Postacie dojrzałe po przezimowaniu, ukazują się w kwietniu i przeżywają do września. Samice składają jaja wiosną i w lecie. Jedna samica może złożyć do około 900 jaj. Rozwój embrionalny trwa 11-14 dni. Larwy początkowo żerują w bulwkach korzeniowych, następnie drążą chodniki w korzeniu głównym. Przepoczwarczenie przebiega w lipcu i odbywa się w glebie. Stadium poczwarki trwa 10-15 dni. Młode pokolenie pojawia się na jesieni i zimuje. Część larw, pochodzących z jaj później złożonych, zimuje w glebie i przepoczwarcza się na wiosnę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966, Stachowiak P. 1987b
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Zumpt 1931, Engel 1938, Gotwald 1968, Honczarenko 1970
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 19 Pojezierze Mazurskie koło Gołdapi Lasoń A.*
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Piduń koło Szczytna Malkin B.*
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Błażejewska 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Oko 1963, Mackiewicz 1971b, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Kuśka 1981d, Błażejewska i Rybarczyk 1982, Stachowiak P. 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Fejfer F. 1924, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Romankow i Ruszkowski 1955, Romankow 1957, Rayski 1958, Pomorski 1984, Niezgodziński 1986, Niezgodziński 1988, Niezgodziński 1989
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Stefek 1939, Kuśka 1982
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Rayski 1958, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984
KFP 19 Wyżyna Małopolska Lgocki 1908, Woroniecka 1924b, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Woroniecka 1924, Woroniecka 1924b, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Anasiewicz i Cmoluch 1971, Anasiewicz i Cmoluch 1972, Anasiewicz i Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Wschodnie Zebe G. 1853, Bach 1854, Koltze 1873
KFP 19 Beskid Zachodni Gondek i in. 1966, Gotwald 1968, Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982
KFP 19 Tatry Łomnicki A. 1963, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska południowo-wschodnia Cmoluch i Łętowski 1981
KFP 19 «Pomorze» Kaczmarek S. 1991
KFP 19 «Prusy» Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 19 «Śląsk» Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873