Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) cylindricollis (Fahraeus in Schönherr, 1840b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Europy Środkowej i południowej części Europy Północnej poprzez Półwysep Bałkański i Azję Mniejszą po Azję Środkową, notowany ponadto z Maroka, Syberii Wschodniej oraz jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje zapewne na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie w suchych i ciepłych środowiskach; spotykany na nasłonecznionych zboczach, skarpach nasypów, grobli i tam, pobrzeżach rzek, przydrożach, miejscach ruderalnych, w zaroślach oraz dołach po wydobytej glinie, piasku i żwirze. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w kwietniu i żerują na nostrzyku białym — Melilotus albus L., nostrzyku wyniosłym — M. altissimus Thuill. i nostrzyku żółtym — M. officinalis (L.) Lam. Kopulacja oraz składanie jaj odbywa się w maju. Larwy mają cztery stadia rozwojowe; żerują na guzkach korzeniowych i delikatnych korzonkach, przepoczwarczają się w glebie, a pierwsze osobniki młodej generacji ukazują się na początku sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Cmoluch i in. 1983), nadl. Dębno — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), Przylep koło Szczecina (Honczarenko 1970, Cmoluch i in. 1983); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Stachowiak P. i Baraniak 1980, Cmoluch i in. 1983); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Smreczyński 1931, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Piaseczno (Cmoluch i in. 1983), Truskaw (Malkin B.*); Podlasie: Różanystok (Malkin B.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Romankow i Ruszkowski 1955, Smreczyński 1955c, Romankow 1957, Pomorski 1984, Cmoluch i in. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983, Cmoluch i in. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Biała Góra (Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1990, Mazur M. 1992); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Wleń (Gerhardt 1891); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Gondek i in. 1966, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Bieszczady: Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Kuśka 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)