Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) cylindricollis (Fahraeus in Schönherr, 1840b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Europy Środkowej i południowej części Europy Północnej poprzez Półwysep Bałkański i Azję Mniejszą po Azję Środkową, notowany ponadto z Maroka, Syberii Wschodniej oraz jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje zapewne na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie w suchych i ciepłych środowiskach; spotykany na nasłonecznionych zboczach, skarpach nasypów, grobli i tam, pobrzeżach rzek, przydrożach, miejscach ruderalnych, w zaroślach oraz dołach po wydobytej glinie, piasku i żwirze. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w kwietniu i żerują na nostrzyku białym — Melilotus albus L., nostrzyku wyniosłym — M. altissimus Thuill. i nostrzyku żółtym — M. officinalis (L.) Lam. Kopulacja oraz składanie jaj odbywa się w maju. Larwy mają cztery stadia rozwojowe; żerują na guzkach korzeniowych i delikatnych korzonkach, przepoczwarczają się w glebie, a pierwsze osobniki młodej generacji ukazują się na początku sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębno — rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Przylep koło Szczecina Honczarenko 1970, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Stachowiak P. i Baraniak 1980, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa Smreczyński 1931, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Nizina Mazowiecka Piaseczno Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Mazowiecka Truskaw Malkin B.*
KFP 19 Podlasie Różanystok Malkin B.*
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Romankow i Ruszkowski 1955, Smreczyński 1955c, Romankow 1957, Pomorski 1984, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 19 Wyżyna Małopolska Biała Góra Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1990, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie góra Górzec Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 19 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1891
KFP 19 Beskid Zachodni Wanka 1915, Gondek i in. 1966, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Bieszczady Zatwarnica Malkin B.*
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Kuśka 1987
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873